4,00 €

O nás

Pri vývoji našich produktov kladieme najvyššiu prioritu na prirodzenosť a účinnosť a nášmu výberu ingrediencií vždy predchádza dôkladný prieskum medzinárodnej ponuky. Vo všetkých produktoch GAL sú zložky obsiahnuté v rovnakej forme a pomere, v akom sú obsiahnuté v našej prirodzenej potrave. V tomto nepoznáme žiadny kompromis, keďže sa už nespočetnekrát dokázalo, že všetko, čo sa v prírode vyskytuje, má svoj dôvod. Okrem toho sa spoliehame na najnovší nezávislý medzinárodný výskum a nie na nákladné výskumné projekty, ktoré sme sami organizovali, pretože naším cieľom je ponúknuť najefektívnejší produkt a nie konkurovať produktom, ktoré sa ťažko kopírujú a sú ľahko patentovateľné. Teší nás, keď naši konkurenti čerpajú inšpiráciu z našich produktov a aj oni môžu svojim zákazníkom ponúknuť lepšie produkty. Veríme, že aj toto je schodná cesta k úspechu. Naša spoločnosť vyvíja svoje produkty výlučne na základe časom overených vedeckých dôkazov, aby sa zaistilo, že ide o najpokročilejšie a najefektívnejšie dostupné produkty bez toho, aby predstavovali nadmernú finančnú záťaž pre našich zákazníkov.

Minulosť a súčasnosť

Pôvodnou motiváciou zakladateľov spoločnosti bolo vyrábať vysokokvalitné produkty pre svojich rodinných príslušníkov, priateľov a pre seba tak, aby boli konečné produkty aj cenovo dostupné. Keďže sa produkty ukázali ako pomerne účinné, spotrebitelia šírili svoju slávu bez špecifickej reklamy. Úspech povzbudil majiteľov, aby tieto produkty sprístupnili nielen malej skupine, ale čoraz väčšiemu počtu ľudí. Vývoj produktov prebiehal v prioritnom poradí z hľadiska podpory zdravia, takže naše základné produkty slúžia špeciálne na účely ochrany zdravia. Myslíme si, že naše produkty obsahujú živiny, ktoré sú dôležité pre každého, a ktorých príjem zo stravy je veľmi ťažké, dokonca nie je možné. V súčasnosti sme vyvinuli aj produkty určené na uspokojenie často sa vyskytujúcich dopytov, a postupne prejdeme k individuálnym problémom užších skupín.

 

Inovácia

Pri vývoji našich produktov kladieme najvyššiu prioritu na prirodzenosť a efektivitu. Vo všetkých produktoch GAL sú zložky obsiahnuté v rovnakej forme a pomere, v akom sú obsiahnuté v našej prirodzenej potrave. V tomto nepoznáme žiadny kompromis, keďže sa už nespočetnekrát dokázalo, že všetko, čo sa v prírode vyskytuje, má svoj dôvod. Okrem toho sa spoliehame na najnovší nezávislý medzinárodný výskum a nie na nákladné výskumné projekty, ktoré sme sami organizovali. Naším cieľom je ponúknuť čo najefektívnejší produkt a nie konkurovať produktom, ktoré sa ťažko kopírujú a sú ľahko patentovateľné. Teší nás, keď sa naši konkurenti inšpirujú našimi produktmi a aj oni ponúkajú svojim zákazníkom lepšie produkty. Veríme, že aj toto je schodná cesta k úspechu. Nášmu výberu ingrediencií vždy predchádza dôkladný prieskum medzinárodnej ponuky.

 

Vývoj

Pre každý daný vývoj skúmame a analyzujeme klinický výskum každej zložky. Berieme tiež do úvahy, ktoré z nich sú interné výskumné projekty a ktoré boli realizované nezávislými výskumnými tímami, a následne vyberáme najvhodnejšie ingrediencie. Snažíme sa nájsť aj výskumné projekty súvisiace so vzájomne sa posilňujúcimi účinkami medzi rôznymi komponentmi. Porovnávame ich s názormi rôznych uznávaných lekárov a prestížnych odborníkov, a ak je to možné, s aj s receptami používanými v konvenčnej medicíne. Spojením týchto názorov vytvárame najefektívnejšie pomery zložiek v konečných produktoch. Osobitnú pozornosť venujeme tomu, aby naše ingrediencie boli prítomné v rovnakej forme, v akej sa nachádzajú v prírode. Navyše, žiadne GMO zložky sa nesmú ani len priblížiť k našim produktom.

 

Výroba a balenie

Výroba našich produktov je v súlade s prísnymi predpismi Európskej únie. Všetky zložky, ktoré používame, sú tiež testované v európskom laboratóriu.

 

Oddanosť kvalite

Pri vývoji našich produktov sa striktne spoliehame na relevantný výskum, nerobíme kompromisy, aby sme sa prispôsobili nejakému novému trendu alebo z dôvodu vlastného záujmu, ktoré by viedli k narušeniu hodnoty a účinnosti produktu.

 

Vitamíny, minerály a mikroživiny

Do tejto kategórie patria produkty, ktoré slúžia na ochranu nášho zdravia, a preto ich odporúčame konzumovať každému, pretože tieto živiny nie sú alebo sú ťažko dostupné aj pri tej najrozvážnejšej, starostlivej a zdravej výžive. Je všeobecne známe, že obsah vitamínov a minerálov v zelenine a ovocí sa za posledných 50 rokov výrazne znížil.

 

Bylinné extrakty         

Účelom týchto produktov je pôsobiť proti nepriaznivým vplyvom nášho moderného spôsobu života a tiež sa môžu cielene zamerať na konkrétne zdravotné problémy.

 

 

 

WebShop System